Nên trồng đàn hương trắng hay đỏ?

Giống cây đàn hương trắng

Đàn hương có 2 loại: đàn hương trắng và đàn hương đỏ

Vậy nên trồng loại đàn hương nào?

Trả lời:

Đàn hương trắng trồng 7 năm trở lên đã có thể thu hoạch, bộ phận thu hoạch: toàn bộ từ rễ tới ngọn, dùng đễ triết tinh dầu làm hương liệu cao cấp, giá theo kg dao động: 2-6 triệu/1kg – thu được nhiều, lợi nhuận cao, thời gian nhanh

Đàn hương đỏ trồng sau 15 năm mới thu hoạch, bộ phận thu: phần lõi đỏ, dùng để làm đổ gỗ cao cấp, giá giao động 2-5 triệu/1kg lõi đỏ – bộ phận lõi nhỏ, lợi nhuận không được cao, lâu năm

Vì vậy nên trồng đàn hương trắng giá trị kinh tế cao hơn

Video phân biệt đàn hương trắng và đàn hương đỏ

Trả lời