Cây đàn hương

Lá và quả đàn hương đỏ

Cây đàn hương có tên khoa học: Santalum album L, là cây thân gỗ thuộc họ Đàn hương (Santalaceae) Đàn hương có 2 loại: đàn hương đỏ (Red Sanders) và đàn hương trắng (White Sanders) Lá nguyên, dầy, mọc đối, hình trứng hoặc hình mũi mác. Hoa mẫu 4, cụm hoa mọc thành chùm, lúc

Xem chi tiết

Giá trị kinh tế của cây đàn hương

gỗ đàn hương đỏ, giá trị kinh tế của cây dàn hương

Cây đàn hương có tên khoa học Santalum album L, họ Đàn hương (Santalaceae). Đây là cây gỗ cao 10 – 15 m, với đặc tính sinh học quan trọng nhất là có rễ cái ký sinh trên cây chủ, rễ con bám chặt vào rễ cái cây chủ bằng các giác mút, hút dinh

Xem chi tiết