Hạt giống đàn hương

Hạt giống đàn hương đỏ

Đàn hương là cây quý hiếm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ở Ấn Độ và Trung Quốc, đàn hương là cây đem lại giá trị kinh tế cao nhất trên một đơn vị diện tích. Xem thêm: Giá trị kinh tế của cây đàn hương Hiện nay chúng tôi cung cấp hạt giống

Xem chi tiết